De Notenclub


In het najaar van 2018 zal de De Notenclub starten voor kinderen van groep 5 t/m 8 * wanneer voldoende kinderen zich melden die interesse hebben om het muzieknotenschrift te leren.

 

Het notenschrift is een goede basis voor het leren bespelen van een muziekinstrument.

 

Tijdens deze Algemene Muzikale Vorming (AMV) cursus wordt o.a. de toonladder van C geleerd, het verschil tussen korte en lange noten, en worden liedjes geleerd d.m.v. een klein aan te schaffen muziekinstrument zodat ook thuis de aangeleerde liedjes gespeeld kunnen worden. Er wordt kennis gemaakt met een aantal muziekinstrumenten om naar de vervolgkeuze van het uiteindelijke muziekinstrument van de muziekleerling toe te werken.

 

Meld je alvast snel aan via het inschrijfformulier op deze website. Verdere informatie volgt zodra voldoende kinderen zich hebben aangemeld om een groepje te kunnen vormen.

 

*De ervaring leert dat wanneer een leerling goed kan lezen en schrijven ook beter het notenschrift en andere algemene muzikale basiskennis kan leren en begrijpen. In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de muziekdocente een kind uit groep 4 eventueel al deelnemen.